contabilitate

Baza unei imagini fidele a firmei dumneavoastra este intocmirea corecta a documentatiei primare Astfel, Intocmim nota de receptie (NIR), Jurnal de vanzari, Jurnal de Cumparari, Avize de expeditie etc.
Inregistram in contabilitate toate operatiunile derulate de catre firma in mod cronologic si sistematic, respectiv operatiunile de vanzari, operatiunile de cumparari, amortizarile lunare, salariile, operatiunilor de casa si banca, etc.
Asiguram intocmirea corecta a balantei contabile in vederea unei verificari a exactitatii inregistrarii operatiunilor economice in conturi.
Intocmim situatiile financiare anuale individuale si consolidate , in functie de marimea entitatii, dupa caz: bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, notele explicative.
Asiguram o analiza a situatiei financiara a firmei. Acest lucru presupune interpretarea principalilor indicatori economico-financiari: indicatorii de lichiditate, indicatorii de solvabilitate, gradul de indatorare etc.
Asiguram calculatia costurilor prin unul din cele trei procedee: pe produs, procedee de repartizare a cheltuielilor, respectiv procedee de separare a cheltuielilor în variabile şi fixe, furnizam rapoarte interne pentru managementul companiei, solutii pentru optimizarea costurilor, etc.
Intocmim cont rezultat activitate, cash-flow, rapoarte privind solduri clienti, furnizori cu termene de incasare/plata, solduri trezorerie, situatii creditare firma, situatia imobilizarilor, situatii stocuri, situatii lucrari, rapoarte pe centre de cost, bugete activitate, etc
Asiguram evidenta si documentele de receptie/transfer/consum a stocurilor de materii prime, materiale, produse finite, marfuri, obiecte de inventar etc., Contarea diferentelor la inventariere. Asiguram rapoarte privind stocuri la pret de vanzare si cost achizitie, situatii consumuri etc.

fiscalitate

Calculam contributiile, taxele si impozitele datorate la bugetul de stat si intocmim declaratiile obligatorii lunar/semestrial/trimestrial, in functie de specificul activitatii, respectiv: Declaratia 112, Declaratia 101, Declaratia 220, Declaratia 200, Declaratia 394, Declaratia 300 etc.
Iti oferim asistenta si indrumarea necesara pe parcursul intregii inspectii fiscale si avem grija ca totul sa decurga bine si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Asiguram consultanta in orice situatie aparuta imprevizibil in cadrul firmei si te ajutam sa depasesti momente inoportune care ti-ar putea afecta activitatea.
Te ajutam sa alegi cele mai bune solutii oferite de legislatia fiscala in ceea ce priveste optimizarea si planificarea fiscala avand drept punct de plecare interesele proprii.

salarizare

Redactam contractele de munca si pregatim formalitatile pentru incadrarea in munca a angajatilor noi , pregatim dosarele personale pentru fiecare angajat si urmarim ca pe masura ce legislatia muncii se schimba, contractele sa fie actualizate, operam concediile medicale si intocmim statele de plata la finalul fiecarei luni.
Efectuam calculul salarial pentru fiecare angajat, la finalul fiecarei luni, determinand contributiile individuale, contributiile angajatorului, impozitul retinut si deducerile individuale. Pregatim fluturasii de salarii.
Asiguram depunerea REVISAL-ului pentru fiecare angajat nou, pentru modificarile aduse pe parcursul contractelor de munca precum si pentru incetarea contractelor de munca.
In cazul inspectiilor de la ITM asiguram asistenta persoanei juridice verificate pe tot parcursul inspectiei, punand la dispozitie documentele intocmite si suportul informational necesar.
Ne ocupam de recrutare personal, redactam informari, contracte de munca, acte aditionale, decizii.